ATP-måler EnSURE Touch | Renholdskontroll på 10 sekunder

kr 22.990

Markedets raskeste og mest sensitive ATP måler!

Renholdskontroll av overflater og skyllevann kun på 10 sekunder med totalsvaberen UltraSnap.

Egner seg godt også til ekstra sensitive tester, med den høysensitive testsvaberen SuperSnap.

Oversiktlig berøringsskjerm og automatisk synkronisering til SureTrend Cloud for enkel testing og rapportering uansett hvor du er.

Metoden benyttes daglig til hygienekontroll i bransjer som næringsmiddelindustri, havbruk, brønnbåter, sykehus, tannlegekontorer, storhusholdning og renhold.

Produktnummer: 13922 Kategorier: ,

Produktinformasjon

Markedets raskeste og mest sensitive ATP måler!
Renholdskontroll av overflater og skyllevann kun på 10 sekunder med totalsvaberen UltraSnap.
Egner seg godt også til ekstra sensitive tester, med den høysensitive testsvaberen SuperSnap.
Oversiktlig berøringsskjerm og automatisk synkronisering til SureTrend Cloud for enkel testing og rapportering uansett hvor du er.
Metoden benyttes daglig til hygienekontroll i bransjer som næringsmiddelindustri, havbruk, brønnbåter, sykehus, tannlegekontorer, storhusholdning og renhold.

Nytt tilskudd i verdens mest solgte ATP-system!
Med EnSure Touch ATP-måler sikrer du deg nøyaktige, umiddelbare resultater og enkel rapportering.
Det er superenkelt å foreta direkte renholdskontroll av både tørre- og våte overflater og i skyllevann – med EnSure Touch ATP-måler og Ultrasnap, SuperSnap eller AquaSnap, komplette testsvabere. Resultatene synkrobiseres automatisk til SureTrend Cloud slik at du enkelt kan dele og bearbeide testresultatene fra hvor som helst.
ATP måling er et anerkjent verktøy for renholdskontroll over hele verden. Ideell til både oppfølging av kontrollpunkter og til opplæring. Benyttes daglig i bl.a. næringsmiddelindustri, oppdrettsanlegg, aquakultur, sykehus, tannlegekontor, storhusholdning og renholdsbransjen.
Måleren oppfyller alle krav til HACCP-system med direkte kontroll. Sensitiv; detekterer ned til 0.5 femtomole (0.5×10ˉ¹⁵ mol) med UltraSnap og ned til 0.1 femtomole (0.1×10ˉ¹⁵ mol) med SuperSnap.
4 enkle trinn

EnSureTouch ATP måler

Svabre SNAP – og rist lett Mål  Rapporter

 

Egenskaper

• Liten, rask og enkel å bruke
• Sensitiv – detekterer ned til 0.1 (SuperSnap)/ 0.5 (UltraSnap) femtomol ATP
• Oppfyller alle krav til et HACCP-system
• Kjør en hurtigtest fra en prøveplan eller prøvepunkt – med kun to trykk
• Legg til og rediger brukere direkte i instrumentet
• Legg til romnummer, personell og produkter som brukes til hver test
• Søk opp prøveplaner, prøvepunkter, lokaliteter/soner og godkjent/ ikke godkjent -grenser
• Sveip gjennom ikke-godkjente testpunkter og kjør en re-test omgående
• Synkroniser måleresultater til SureTrend™ Cloud automatisk
• Endre skjerm, språk og batteriinnstillinger
• Se trendanalyser og rapporter
• Vis resultater i konkurrenters RLU grenser
• Legg til funksjonalitet for analyse av mikroorganismer og enzymer

VIDEO – Dette er EnSure Touch!

Bruk
Selve prøvetakingen av overflaten gjøres ved hjelp av den komplette prøvetakingssvaberen Ultrasnap. Ferdig fuktet og klar til prøvetaking straks beskyttelsesrøret trekkes av. Bare stryk svaberen over området som skal testes -SNAP toppblæren og rist lett – sett testen inn i instrumentet og les av.
Andre spesialiserte svabere kan også benyttes, som f.eks. Supersnap (høysensitiv ATP-test) og Aquasnap (deteksjon av ATP i skyllevann).
Foreta en rask test:

 

Hjelp til førstegangs oppsett finner du her: SetUp Guide

Rapportering og statistikk

Resultater og trendanalyser kan avleses direkte på måleren, eller benyttes til videre rapportering via SureTrend Cloud. ATP-måleren synkroniserer automatisk alle data til rapporteringsprogrammet SureTrend Cloud, som gir deg alle muligheter for rapportering, dokumentasjon, trendanalyser og statistikk, samt programmering av brukerid med navn, faste prøveplaner, prøvepunkter lokaliteter/soner m.m.

Hva er ATP testing?
Adenosin trifosfat, eller ATP, er energimolekylet som finnes i alt levende, noe som gjør det til et perfekt indikator når du prøver å finne ut om en overflate er ren eller ikke. Produsenter av næringsmidler bruker ATP-systemer for å raskt bekrefte om overflater har blitt tilstrekkelig rengjort, slik at nye produksjoner ikke blir forurenset av foregående produkter, og for å sikre at biofilm ikke utvikles på overflaten og påvirker kvaliteten.
Spesifikasjoner