Med detekterbare produkter og utstyr som kan spores med røntgen og metalldetektor minimerer risikoen for forurensning fra fremmedlegemer i produksjonsområdet.

One penn, detekterbar

KONTORREKVISITA

Detekterbare penner og kontorrekvisita som kan spores med røntgen og metalldetektor.
Se sortiment

Detekterbare strips og klemmer

STRIPS & KLEMMER

Detekterbare strips og klemmer som kan spores med røntgen og metalldetektor.
Se sortiment

Detekterbart BlandeUtstyr

HÅNDTERING, LAGRING

Næringsmiddelgodkjent lagrings-, håndterings- og blandingsutstyr som er detekterbart.
Se sortiment

Detekterbare Plaster

PLASTER

Blå plaster som er godt synlige og kan spores med metalldetektor (enkelte også med røntgen).
Se sortiment

Detekterbar verneutstyr

BESKYTTELSESUTSTYR

Detekterbart beskyttelsesutstyr og engangsbekledning som kan spores med røntgen og metalldetektor.
Se sortiment

detekterbare koster

KOSTER

Detekterbare koster og børster som kan spores med røntgen og metalldetektor.
Se sortiment

detekterbare kniver

KNIVER

Detekterbare kniver som kan spores med røntgen og metalldetektor.
Se sortiment

Detekterbare etiketter merker og skilt

ETIKETTER OG SKILT

Detekterbare etiketter, merker og strips som kan spores med røntgen og metalldetektor.
Se sortiment

detekterbar gummi

PAKNING & TETNING

Detekterbare forseglinger, tetninger og pakninger i ulike fasonger, dimensjoner og hardheter.
Se sortiment

Detekterbare testprodukter

TESTPRODUKTER

Spesialproduserte testprodukter til bruk ved kalibrering, testing og dokumentasjon av nøyaktigheten av metalldetektor og røntgen.
Se sortiment

Påvisbare uknuselige speil

UKNUSELIG SPEIL

Detekterbart uknuselig speil som kan spores med røntgen og metalldetektor.
Se sortiment