Euroboks | Detekterbar

kr 475

Metall- og røntgendetekterbar euroboks, Euro 2 (E2) – Blå.

 

Produktinformasjon

Metall- og røntgendetekterbar euroboks, Euro 2 (E2) – Blå.

Produsert av detekterbar plast, som er svært vanskelig å ødelegge.

Laget av spesielt detekterbar plastforbindelse som kan påvises både på metalldetektor og på røntgen.

Synlig detekterbar som en kontrastfarge som normalt ikke forekommer i matvarer.

NB!
Detekterbarheten av våre produkter er avhengig av metalldetektorinnstillinger, og typen matvarer produsert (produktsammensetning, størrelse, fuktighet etc.). For å sikre at våre metalldetekterbare produkter vil bli oppdaget, anbefaler vi sterkt at du tester dem på metalldetektoren før du bruker dem.