Peroksid strips | Teststrimler

kr 257

J-Quant semi-kvantitative teststrimler for enkel, rask og pålitelig kontroll av peroksydnivå etter desinfeksjon. Strimlene gir konsistente resultater på 60 sekunder.

Slett valgte
Produktnummer: I/A Kategori:

Produktinformasjon

J-Quant semi-kvantitative teststrimler for enkel, rask og pålitelig kontroll av peroksydnivå etter desinfeksjon. Strimlene gir konsistente resultater på 60 sekunder.

Dersom det ikke er peroksid i prøvene, vil strimmlene vise en verdi på 0 mg / l. Da kan produksjonsprosessen trygt fortsette.
Som en sluttkontroll kan det ferdige produktet også testes for peroksid, spesielt hvis det er produsert i flere ulike ledd som har blitt desinfisert med peroksid.
Bruksområder

Kontroll av peroksydnivå etter desinfeksjon i mat- og næringsmiddelindustri, laboratorier, helsevesen, miljø/ sikkerhet, industri, vannbehandling.

Varianter
Variant
Gradering
Peroksid 25
0 – 0.5 – 2 – 5 – 10 – 25 mg/L H₂O₂
Peroksid 100
0 – 1 – 3 – 10 – 30 – 100 mg/L H₂O₂
Peroksid 1000
0 – 100 – 200 – 400 – 600 – 800 – 1000 mg/L H₂O₂
Peroksid 25
• Et utmerket valg for testing av gjenværende peroksid nivå i produksjonsutstyr etter desinfeksjon.
• Teststrimmelen vil vise en verdi på 0 mg / l hvis det ikke er noe peroksyd i prøven, derfor kan prosessen gå videre.
• Det ferdige produktet testes også for peroksyd hvis det er laget av en rekke deler som er desinfisert med peroksid som en sluttkontroll
Peroksid 100
• Egnet til en rekke ulike bruksområder
• Kontroll av gjenværende peroksid nivå i områder hvor det benyttes sterke desinfeksjonsmidler til rengjøring.
  – f.eks. i meieriindustrien, drikkevann, bassenger og badestamper.
• F.eks. kontroll av organiske løsningsmidler, dersom de inneholder peroksid kan de eksplodere ved oppvarming.
> Dypp testputen i løsemiddelprøven og la den tørke
> Tilsett en dråpe destillert/ demineralisert vann
   > Hvis puten forblir hvit, er det ingen peroksid til stede
Peroksid 1000
• Måling av uorganiske peroksider i vandige væsker.
• Peroksidbaserte desinfeksjonsmidler leveres ofte i konsentrert form og krever fortynning før bruk.

Det kreves ulike konsentrasjonsnivåer avhengig av bransje og desinfiseringsformål
Med Peroksid 1000 strips kan du med  semikvantitative resultater kontrollere om korrekt desinfeksjon har funnet sted.
• Kan også benyttes til kopntroll av desinfiserings- og skyllemidler, f.eks. i matteknologi, vaskerier og i bassengvann.

Mer info.

Velg variant

Peroksid 25, Peroksid 100, Peroksid 1000