Renseløsning | pH målere og elektroder

Fra kr 72

Renseløsninger/ vaskemidler til pH-målere og pH-elektroder.

Tilgjengelig i en rekke varianter, for generell rengjøring, rengjøring av proteiner, membran rengjøring, regenerering.
Samt demineralisert vann og lagringsløsninger.

Slett valgte
Produktnummer: I/A Kategori:

Produktinformasjon

Vaskemidler/ renseløsninger til pH-målere og pH-elektroder.

Tilgjengelig i en rekke varianter, for generell rengjøring, rengjøring av proteiner, membran rengjøring, regenerering.
Samt demineralisert vann og lagringsløsninger.

Rengjøring

For å utføre nøyaktige målinger, samt kalibrering, må sensoren være helt ren. Ved feil i avlesningen, feilmelding på
displayet, eller hvis elektroden responderer sent (bruker lang tid på stabilisering), må sensoren rengjøres og kalibreres.

Viktig: Den vanligste årsaken til unøyaktigheter er uren eller feil renset elektrode.

Under kalibrering antar moderne pH-målere at elektroden er ren, derfor vil den gi deg et utgangspunkt deretter.
Med en dårlig rengjort elektrode vil avlesningene dine bli unøyaktige fra starten av.

NB! Hvis kalibrering mislykkes gjentatte ganger, og rense-/regenereringsløsning ikke gjenoppretter sensorens

ytelse må du bytte elektrode. pH-elektroder er en forbruksvare og ytelsen svekkes over tid, selv ved normal bruk.

Hvordan vet jeg at pH elektroden fortsatt er ok?

På de fleste pH-målere levert av Labolytic AS vises “slope” verdien i prosent (%).
Dersom slopeverdien er under 90% er må elektroden renses og kalibreres, hvis det ikke hjelper må den byttes ut.
Dette har bakrunn i at slopeverdien mellom pH 4.01 og pH 7.00 i teorien skal være 176mV (100%), i praksis er dette nesten aldri tilfelle, og hvis f.eks. målt mV verdi mellom 4,01 og 7,00 er 168mV, er slopeverdien 95%.

Vi leverer kalibreringsløsning til alle typer målere

Her er et utvalg:

Kalibreringsløsninger Rengjøring/ lagring
pH 4 (rød) – 500 mL
13168 Renseløsning D (generell) – 500 mL 13172
pH 7 (grønn) – 500 mL 13167 Renseløsning A (protein) – 500 mL 13170
pH 10 (gul) – 500 mL 13642 Renseløsning B (membran) – 500 mL
Renseløsning C (regenerering) – 75 mL 13171
Konduktivitetsstandard | μS/cm – 20C/25C Demineralisert vann – 500 mL 13875
76/84 – 500mL 13947 Vaskeflaske integr. rør – 500 mL 13975
133/147 – 500mL 13946 Vaskeflaske kurvet rør – 500 mL 13976
1278/1413 – 500mL 13173 Lagringsløsning (pH/ ORP) 13169
11670/12880 – 500mL 13174 Mykt papir, ekstra fint, 100stk 13947

 

Anbefalt rengjøringsprosedyre

1. Fjern smuss og prøverester ved å skylle med demineralisert vann, og klapp tørr med mykt papir.
2. Rester fra fett, olje og proteiner, rengjøres med en spesialisert renseløsning.
• Olje/fett – Renseløsning D, i 30 minutter. Skyll med demineralisert vann
• Proteiner – Renseløsning A, i 30 minutter. Skyll med demineralisert vann
• For meieri anbefales renseløsning A
• Dersom elektroden er benyttet i fett og oljerike prøver anbefales renseløsning D.

Daglig rengjøring:
• Sett elektroden i renseløsning 15-30 minutter
• Skyll elektroden godt med demineralisert vann
• Sett elektroden i pH lagringsløsning i 15 minutter
• Elektroden er nå klar for kalibrering
> Dersom elektroden er benyttet i fett og oljerike prøver anbefales renseløsning D. Sett elektroden i renseløsningen i 1 time, skyll med demineralisert vann og sett den i lagringsløsning i 1 time.
Elektroden er nå klar for kalibrering.

NB! Bruk aldri organisk løsningsmiddel (f.eks. Aceton, etanol, etc.) for å rengjøre elektroden.
Det kan forårsake skade og forkorte sensorens levetid. Slik bruk vil annullere elektrodegarantien.

Desinfeksjon av instrument/elektrode:
Ved behov for desinfeksjon: Tørk instrumentets overflate/kabel med en ren klut fuktet med etanol eller brukalkoholservietter. Selve elektroden desinfiseres med 5% natriumhypokloritt (NaClO) løsning på sensoren, la stå i 15 minutter, skyll grundig med sterilt vann og klapp tørr med en myk steril klut.

3. Hvis elektroden ikke umiddelbart skal tas i bruk etter rengjøring, settes denne i lagringsløsning for pH elektroder.
4. Kalibrer i henhold til brukerveiledning før ny bruk.

Oppbevaring

• Instrumentet rengjøres og tørkes før oppbevaring.
• Elektroden oppevares ved at den settes i lagringsløsning for pH/ORP elektrode (v.nr: 13169).
Pass på at de nederste 2-3 cm av elektroden er dekket av væske.
• Bruk evt. medfølgende oppbevaringskapsel for elektroden.
• Kalibrer i henhold til brukerveiledning før ny bruk.

Mer info.

Vekt 1 kg
Dimensjoner 20 × 30 × 10 cm
Velg type

Renseløsning D (generell) – 500 mL, Renseløsning A (protein) – 500 mL, Renseløsning B (membran) – 500 mL, Renseløsning C (regenerering) – 75 mL, Demineralisert vann – 500 mL, Lagringsløsning (pH/ ORP), Mykt papir, ekstra fint – 100stk