Produktinformasjon

Mattrygg stiftemaskin som bruker papirstifter i stedet for metallstifter. Lar deg samle ark og dokumenter på en sikker måte i produksjonsområder og rene soner.
Stifter opptil 16 papirark. Ikke detekterbar.