ATP-måler SystemSURE Plus | Renholdskontroll på 15 sekunder

kr 15.490

Rask og enkel renholdskontroll av overflater og skyllevann med vår populære ATP-måler og Ultrasnap, SuperSnap eller AquaSnap testsvabere. Metoden benyttes daglig til hygienekontroll i bransjer som næringsmiddelindustri, havbruk, brønnbåter, sykehus, tannlegekontorer, storhusholdning og renhold.

Produktnummer: 10003 Kategorier: ,

Produktinformasjon

Rask og enkel renholdskontroll av overflater og skyllevann med vår populære ATP-måler oog Ultrasnap, SuperSnap eller AquaSnap, komplette testsvabere. Metoden benyttes daglig til hygienekontroll i bransjer som næringsmiddelindustri, havbruk, brønnbåter, sykehus, tannlegekontorer, storhusholdning og renhold.

Måleren brukes med spesialiserte svabere som f.eks. UltraSnap, Aquasnap (deteksjon av ATP i skyllevann) og SuperSnap (høysensitiv ATP-test). Den er selvkalibrerende, robust og krever minimalt med service.

Selve kontrollen utføres i

4 enkle trinn

SystemSURE Plus ATP måler slik gjør du det

Svabre SNAP – og rist lett Mål  Rapporter

 

Enklere kan det ikke bli!

Klikk på videoen under for å få en videodemonstrasjon av hygienekontroll med SystemSure.

SystemSURE Plus til en PC:

ATP måleren er lett å koble til en PC (USB-kabel medfølger). Analyse og rapportering er også enkelt med programvaren SURE-TREND som følger GRATIS med instrumentet. Programmet lar deg opppprette trendanalyser og føre statistikk, samt programmere prøveplaner, prøvepunkter m.m.
SystemSURE Plus ATP måler med analyseprogramvare

Anerkjent verktøy for hygienekontroll

ATP målinger er i dag et anerkjent verktøy for renholdskontroll over hele verden og benyttes i dag bl.a. innenfor næringsmiddelindustrien, oppdrettsnæringen, aquakultur, brønnbåter og helsesektoren, men også av andre store og små bedrifter som har behov for hurtig å kunne fastslå hygienisk status på overflater og i vann.

ATP benyttes til dokumentasjon og oppfølging av kritiske kontrollpunkter og opplæring av renholdspersonale. Metoden oppfyller alle krav til et HACCP-system med direkte kontroll og mulighet for korrigerende tiltak før produksjonen starter opp. Måleren er svært sensitivt, detekterer ned til en femtomole (1 x 10ˉ¹⁵ mol) ATP, brukervennlig, robust og krever minimalt med service.

Produsenten Hygiena er verdensledende på ATP renholdskontroll og har mottatt priser for instrumentenes teknologi. Deres SystemSURE instrumenter er sammen med reagenssvaberen ULTRASNAP, det mest solgte ATP-systemet for renholdskontroll, både i Norge og i øvrige deler av verden.

Hva er ATP testing?

Adenosin trifosfat, eller ATP, er energimolekylet som finnes i alt levende, noe som gjør det til et perfekt indikator når du prøver å finne ut om en overflate er ren eller ikke. Produsenter av næringsmidler bruker ATP-systemer for å raskt bekrefte om overflater har blitt tilstrekkelig rengjort, slik at nye produksjoner ikke blir forurenset av foregående produkter, og for å sikre at biofilm ikke utvikles på overflaten og påvirker kvaliteten.

SystemSURE Plus spesifikasjoner

· Lav vekt (300 gram) og er bare litt større enn en mobiltelefon
· Kan brukes i opptil 2 måneder ved hjelp av 2stk vanlige AA batterier/eller ca 3000 prøver
· Lagrer opp til 2000 resultater (Avhengig av batterikapasitet)
· 100 programmerbare prøveplaner med 251 prøvepunkter per prøveplan
· 5000 programmerbare prøvepunkter
· Selvkalibrerende ved oppstart (15 sekunder)
· Grenseverdier med målepunkter kan legges inn i instrumentet
· Målekammer for direkte avlesning av ULTRASNAP hygienetester
· Kabel for overføring av data til PC
· Alfanumerisk ID av prøvepunkter
· Enkelt anvendelig tastatur
· Bruker ID på prøver
· Re-test mulighet for ikke godkjente prøvepunkter
· SureTrend™ programvare med trendanalyser osv
· Bærevæske er inkludert
· Svært sensitivt, detekterer ned til en femtomole (1 x 10ˉ¹⁵ mol) ATP.

SystemSURE Plus ATP måler med testsvabere